Årets konkurranse

Konkurransen

Årets tema er krise. Vi ønsker oss tekster og medieproduksjoner som tar for seg krisesituasjoner og ytringsfrihet i krise. Det kan også leveres bidrag i form av tegneserier, fotoserier, dokumentarfilmer, videoessay og podkast.

Husk, dette handler ikke først og fremst om å være flink og vinne, men vel så mye om å bruke muligheten til å ytre seg, våge å være en deltaker som bidrar på egne vilkår.

Retningslinjer

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder, osv. må du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

Ressurser
Sensur
Joakim Lie og Anne-Lise Sognnes

Den egentlige betydningen av sensur er: forhåndskontroll foretatt av myndighetene. Et klassisk eksempel er situasjonen etter at trykkekunsten ble oppfunnet og tatt i bruk: Myndighetene skulle godkjenne trykte publikasjoner før de ble gitt ut. Slik var det også med filmen da den var ny: Filmene skulle godkjennes for visning før de nådde ut til publikum. Slik har myndighetene i ulike situasjoner sikret seg kontroll med hva som har sluppet gjennom sensuren.

Sensur i utvidet forstand omfatter ikke bare myndighetens forhåndskontroll, men alle forsøk på hindre noen i å ytre seg eller hindre mottakere i å få tilgang til informasjon. I dette prosjektet skal det handle om sensur i både egentlig forstand - og i utvidet forstand.

Det er kanskje lett å se på stor grad av ytringsfrihet som det normale og stor grad av sensur som et unntak. Tenk bare på den klassiske 17. mai-taleren som lovpriser ytringsfriheten og demokratiet. Men det kan like gjerne ses motsatt: Sensur og kontroll over folks ytringer har vært normalt i de fleste samfunn og kulturer gjennom historien og er det fortsatt i mange land. Full ytringsfrihet hører til sjeldenhetene og må nesten regnes som et mål mer enn en realitet.

Vi kaller det forhåndskontroll hvis ytringen stoppes før den i det hele tatt kommer ut, altså sensur i egentlig forstand. Vi kaller det etterhåndskontroll hvis noe blir stoppet etter at det er utgitt. Kjente saker er bøker som vakt forargelse og reaksjoner, og som er blitt stoppet i rettsvesenet. Et eksempel er boka Uten en tråd av Jens Bjørneboe. Der ble både forfatter og forlag dømt for utgivelse av pornografi.

Begrepet indirekte sensur brukes for å forklare at selv om noe ikke blir direkte sensurert, kan konsekvensene av en ordning eller praksis ha en sensurerende virkning. Hvis en viss type ytringer anses som helt uakseptable, kan vi kalle det indirekte sensur. Ingen har erklært at ytringen er ulovlig, men ved hjelp av uformelle midler fungerer en indirekte sensur.

Selvsensur kan vi kalle det når vi legger bånd på oss selv til tross for at vi mener at ytringen egentlig burde kommet ut. Trusler og advarsler kan fungere både som dirkete eller indirekte sensur, det kommer an på den konkrete situasjonen. Å diskutere konkrete problemstillinger og situasjoner er nettopp noe av det vi inviterer til i Fritt Ord-konkurransen.

Merk at dersom en person blir forhindret i å ytre seg der han eller hun ønsker, er det ikke nødvendigvis sensur av den grunn. Alle aviser, forlag, nettredaksjoner osv. må selv få bestemme hva de publiserer og har selv ansvar for det. Men dersom en type ytringer konsekvent blir stoppet av alle aviser i et samfunn, da blir det riktig å se på det som en form for sensur. Man må altså vurdere situasjonen konkret. Det blir for enkelt å rope opp om sensur i alle situasjoner der noen sier nei til å publisere en ytring.

Kilder
Gode råd
Arkiv
Kontakt