Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever utformer bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år. Temaet for året 2019/2020 er krise. Det kan leveres tekster og medieproduksjoner. Leveringsfrist er 1. mars 2020. Fritt Ord arrangerer lærerseminar og tilbyr skolebesøk og veiledning til deltakerne. Ny nettside lanseres 1. september.

K
R
I
S
E

Doomsday Clock er et symbol som representerer en hypotetisk menneskeskapt global katastrofe. Det er Bulletin of the Atomic Scientists som gjør sine vurderinger rundt hvor nærme vi er menneskelig utslettelse. Da klokken ble satt første gang, i 1947, var den 7 minutter til midnatt. I 2019 ble den satt til 2 minutter på tolv – tilsvarende tid som i 1953 og 2018, og det nærmeste den noen gang har vært satt midnatt.