Årets tema

Konkurransen

Vi ønsker å styrke evnen og viljen til å henvende seg til en offentlighet utenfor skolen. Hva har du å melde, og hva ønsker du å gå inn i?

Gjennom de mange hundre bidragene vi har mottatt de siste årene ser vi at den som evner å avgrense tematikken og problemstillingen ofte får fram interessante perspektiver. Å gå fra det generelle til det spesifikke vil være en lærerik øvelse. Å jobbe seg inn i tematikken, stryke innledende avsnitt og gå rett inn i stoffet in medias res er et godt utgangspunkt for dybdelæring.

Det handler om muligheten til å ytre seg og å våge å bidra ut i fra eget ståsted. Finn din egen tilnærming til tematikken – og gjør det gjerne ved å snakke med andre og lese/se/lytte til kilder.

Kilder

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder og liknende, må du enten behandle dem som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

undefined
Boktips

Bøker om konspirasjonsteorier:

  • Øyvind Strømmen (2021): Giftpillen. Konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft. Res publica.
  • Asbjørn Dyrendal og Terje Emberland (2019): Hva er konspirasjonsteorier. Universitetsforlaget.
  • John Færseth (2013): KonspiraNorge. Humanist forlag.

Om kritisk tenkning:

  • Erik Tunstad og Vibeke Riiser-Larsen (2021) Kritisk tenkning. En enkel guide til å bruke hodet godt. Humanist forlag.

Om ytringsfrihet:

  • Anine Kierulf (2021) Hva er ytringsfrihet? Universitetsforlaget
  • Arnfinn Pettersen (red.) (2021) Ingen frihet uten ytringsfrihet. Humanist forlag.
  • Frank Rossavik (2019) Beste å holde kjeft? En liten bok om ytringsfrihetens krise. Cappelen Damm.
  • Bjørn Stærk (2019) Ytringsfrihet annotert. En kranglete bok om krangling. Krangel og uro forlag.
  • Kjetil Jakobsen (2016) Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys. Forlaget Press.
  • Henrik Syse (2015) Det vi sier til hverandre. Om tanke, tale og toleranse. Cappelen Damm.
undefined
undefined

Læreplanmål

undefined