Årets tema

Konkurransen

Vi ønsker å styrke evnen og viljen til å henvende seg til en offentlighet utenfor skolen. Hva har du å melde, og hva ønsker du å gå inn i?

Gjennom de mange hundre bidragene vi har mottatt de siste årene ser vi at den som evner å avgrense tematikken og problemstillingen ofte får fram interessante perspektiver. Å gå fra det generelle til det spesifikke vil være en lærerik øvelse. Å jobbe seg inn i tematikken, stryke innledende avsnitt og gå rett inn i stoffet in medias res er et godt utgangspunkt for dybdelæring.

Det handler om muligheten til å ytre seg og å våge å bidra ut i fra eget ståsted. Finn din egen tilnærming til tematikken – og gjør det gjerne ved å snakke med andre og lese/se/lytte til kilder.

Kilder

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder og liknende, må du enten behandle dem som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

undefined
undefined
Boktips
Joakim Lie og Anne-Lise Sognnes

Relevante bøker/faglitteratur

 • Anine Kierulf (2021) Hva er ytringsfrihet? Universitetsforlaget
 • Arnfinn Pettersen (red.) (2021) Ingen frihet uten ytringsfrihet. Humanist forlag.
 • Frank Rossavik (2019) Beste å holde kjeft? En liten bok om ytringsfrihetens krise. Cappelen Damm.
 • Bjørn Stærk (2019) Ytringsfrihet annotert. En kranglete bok om krangling. Krangel og uro forlag.
 • Kjetil Jakobsen (2016) Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrihetens krise i historisk lys. Forlaget Press.
 • Henrik Syse (2015) Det vi sier til hverandre. Om tanke, tale og toleranse. Cappelen Damm.
 • Lars Gauden-Kolbeinstveit (red.) (2012) Ytringsfrihet – 10 essays. Civita.
 • Mona Ringvej (2011) Makten og ordene. Demokrati og ytringsfrihet fra Athen til Eidsvoll. Humanist forlag.
 • Henrik G. Bastiansen og Hans Fredrik Dahl (2000) Hvor fritt et land? Sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre. Cappelen.
 • Frank Rossavik (2019) Beste å holde kjeft? En liten bok om ytringsfrihetens krise. Cappelen Damm.
 • Anne Birgitta Nilsen (2014) Hatprat. Cappelen Damm Akademisk.
undefined

Læreplanmål

undefined