Årets tema

Konkurransen

Det handler om muligheten til å ytre seg og å våge å bidra ut i fra eget ståsted. Finn din egen tilnærming til tematikken – og gjør det gjerne ved å snakke med andre og lese/se/lytte til kilder.

Kilder

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder og liknende, må du enten behandle dem som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

Tidligere vinnere
Artikler
Jury
Mona Sørensen
Lektor ved Hadsel vgs.

Bruk tid på å tenke på, lese og snakke om temaet, før du velger noe som engasjerer deg. Dialogen - både den indre og den med andre - gir ofte nye refleksjoner og mer kunnskap. Ikke vær redd for å ha et personlig preg på det du lager, men få gjerne respons fra noen andre underveis så du sikrer at andre forstår det du vil si.

Læreplanmål

Kontakt