Årets konkurranse

Konkurransen

Årets tema er krise. Vi ønsker oss tekster og medieproduksjoner som tar for seg krisesituasjoner og ytringsfrihet i krise. Det kan også leveres bidrag i form av tegneserier, fotoserier, dokumentarfilmer, videoessay og podkast.

Husk, dette handler ikke først og fremst om å være flink og vinne, men vel så mye om å bruke muligheten til å ytre seg, våge å være en deltaker som bidrar på egne vilkår.

Retningslinjer

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder, osv. må du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

Ressurser
Gode råd fra juryen
Jostein Saxegaard
Jostein Saxegaard er lektor ved Skien vgs.

Jeg anbefaler alle deltakere å starte med å idémyldre rundt stikkordene krise, ytringsfrihet og demokrati. Hva er en krise? Hvilke kriser står demokrati og ytringsfrihet overfor i vår tid? Hvilke kriser har ytringsfrihet og demokrati gjennomgått i historien?

Deretter bør du velge ut én bestemt krise (f.eks. klimakrise, Brexit, konkret medieskandale eller liknende) som du tar for deg. Vis at du har satt deg godt inn i saken, og bruk den som utgangspunkt for å reflektere over styrker og svakheter, begrensninger og muligheter, ved ytringsfrihet og demokrati.

For alle bidrag, både tekster og medieproduksjoner, er det positivt å vise at du har kunnskaper om emnet, at du kan reflektere og problematisere og at produktet ditt har en stilsikker språklig eller teknisk utforming.

I Fritt Ord-konkurransen ønsker vi å invitere elever i til å reflektere over utfordringer knyttet til ytringsfrihet og demokrati. Siden det er store og sammensatte emner, gir vi hvert år et nytt tema - for å gi inspirasjon og gjøre det mere angripelig. Bruk muligheten – lykke til!

Arkiv
Kontakt