Årets konkurranse

Konkurransen

Årets tema er krise. Vi ønsker oss tekster og medieproduksjoner som tar for seg krisesituasjoner og ytringsfrihet i krise. Det kan også leveres bidrag i form av tegneserier, fotoserier, dokumentarfilmer, videoessay og podkast.

Husk, dette handler ikke først og fremst om å være flink og vinne, men vel så mye om å bruke muligheten til å ytre seg, våge å være en deltaker som bidrar på egne vilkår.

Retningslinjer

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder, osv. må du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

Ressurser
Gode råd fra juryen
Bianca Boege
Bianca Boege jobber ved Avistegnernes hus i Drøbak. Hun er også manusforfatter for film og TV, og har i flere år jobbet med markedsføring av film.

Ordet krise blir stadig mer brukt i dagligtalen. Det kan være krise i garderoben og helt krise at man ikke har fått lest på en prøve. Men ordets egentlige betydning favner større, og her bør man evne å ta blikket ut av sin egen navle. Det er noen helt eksistensielle utfordringer i verden i dag, og ordet krise har en dyp og skjellsettende klang.

Tør å gå inn i de store temaene. Tør å mene noe og å uttrykke noe. Man trenger ikke ha svar, men man skal stille spørsmål. Gå i deg selv for å finne hvor bekymringen eller engasjementet ligger. Skriv om noe du kan brenne for om krisen skulle ramme deg, noen nærme deg eller bare noen som deler denne jordkloden med deg. For det en krise trenger, er en reaksjon. Og her kan du faktisk bidra!

Arkiv
Kontakt