Årets konkurranse

Konkurransen

Årets tema er krise. Vi ønsker oss tekster og medieproduksjoner som tar for seg krisesituasjoner og ytringsfrihet i krise. Det kan også leveres bidrag i form av tegneserier, fotoserier, dokumentarfilmer, videoessay og podkast.

Husk, dette handler ikke først og fremst om å være flink og vinne, men vel så mye om å bruke muligheten til å ytre seg, våge å være en deltaker som bidrar på egne vilkår.

Retningslinjer

Husk å oppgi kilder! Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder, osv. må du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at produksjonen framstår som ny og selvstendig.

Ressurser
Gode råd fra juryen
Åshild Slåen
Åshild Slåen har tidligere vunnet Fritt Ord-konkurransen for vgs. Hun er masterstudent i retorikk og kommunikasjon ved UiO. Høsten 2019 er hun hospitant ved det norske generalkonsulatet i New York.

Prøv å ta utgangspunkt i noko du er genuint interessert i. Det er enklare å produsere meir når arbeidet gjer at du finn ut av ting du lurer på. Ver så konkret du kan på korleis dette verkar inn på livet ditt, og ikkje ver redd for trekke inn personlege erfaringar. Vi vil høyre frå deg og ditt perspektiv, ikkje frå læraren eller foreldra dine.

Start tidleg nok til at du kan sjå over det du allereie har laga, og få nye idear. Det å skrive kan vere ein prosess i seg sjølv som gjer at du kjem fram til heilt andre konklusjonar enn dei du starta med. Og når du har naila hovudpoenget i bidraget ditt, er det lov å lønne seg sjølv med sjokolade.

Arkiv
Kontakt