Oppgave

Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon om propagandaens mange ansikter.
Velg én av følgende måter å løse oppgaven på:

Vi forventer at du skriver din egen tekst eller lager din egen produksjon. Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder og lydfiler, må du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at det framstår som en ny og selvstendig produksjon.