Send inn

 • Lever innen tirsdag 1. mars 2016 kl. 23.59

Oppgave

Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon der du tar for deg sensur. Det kan gjelde forhold i historien eller i nåtiden, og det kan være lokalt, i Norge eller internasjonalt. Ta gjerne utgangspunkt i konkrete forhold.

Velg én av følgende måter å løse oppgaven på:
 • Tekst

  Kronikk

  Omfang: Om lag 6500 tegn med mellomrom

  Vi oppfordrer deg som deltar til å skrive en tekst som er poengtert og meningssterk. En kronikk kan sammenliknes med en artikkel, men tar et mer tydelig standpunkt, er gjerne en argumenterende tekst. Tittel, ingress og litteraturliste vil være positivt.

  Essay

  Omfang: Fem sider

  Essay er en mer eller mindre personlig sjanger. Som skribent skriver du om et tema på en saklig og faglig måte, men samtidig kan du trekke inn egne erfaringer og refleksjoner. I denne sjangeren settes det ekstra store forventninger til hvordan du formulerer deg, til utforming av innledning, avslutning og litterære virkemidler.

 • Medieproduksjon

  Video- og lydproduksjon

  Omfang: om lag fem minutter

  Video
  Dokumentarfilm eller annen type video. Hvordan kan du få fram det du vil si ved hjelp levende bilder og lyd? Lag enten en tradisjonell eller en eksperimentell film. Å være bevisst i bruk av sjangergrep vil være positivt. Om du har tydelig skille mellom fakta og fiksjon, om du trekker inn lyd og bilde fra andre produksjoner, bruker en tydelig jeg-stemme – er opp til deg. Bruk gjerne en kvikk og visuelt drevet stil som er kjent fra YouTube, Vimeo, Snapchat og Vine. Bruk anerkjente og/eller nyskapende dokumentarfilmer som inspirasjon!

  Lyd
  Radiodokumentar og andre type lydproduksjoner er sjangre med mange muligheter. Produksjonen din skal presentere og utdype et tema – og det du har til rådighet er tale, musikk, lydeffekter og bakgrunnslyd/miljølyd. Dramaturgi er et viktig stikkord. Klarer du å lage en god helhet med overraskende, morsomme og talende øyeblikk underveis, har du fått til mye.

  Bilde- og tegneserie

  Omfang: 10 – 15 bilder med bildetekster

  Det er anledning til å delta med et bilde, eller en bildeserie, med tilhørende bildetekster. Fotografi, maleri, tegning, tegneserie og andre kunstneriske uttrykk ønskes velkommen.

  Nettavis, blogg, dataspill

  Vi tar i mot ulike typer digitale produksjoner. Det kan være en nettside eller en nettavis, en blogg, et dataspill eller noe annet. Produksjonen bør ha et klart tema. Vi forventer av en god tekst eller en god medieproduksjon at den både skal engasjere oss og gjøre oss litt klokere. Det samme gjelder denne kategorien.

  Omfanget er åpent, men vi anbefaler å lage noe som tilsvarer de andre kategoriene.

Det forventes at du lager en egen produksjon. Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder, lydfiler, bør du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at det framstår som en ny produksjon.

Premier

Tre vinnere mottar pengepremie og tur til Strasbourg.

1  kr 20 000,-
2  kr 15 000,-
3  kr 10 000,-

Juryens tips

 • Ikke vær redd for å melde deg på! Vi trenger nye stemmer i samfunnsdebatten. Nå er det din tur.
  Henrik G. Bastiansen
  Henrik G. Bastiansen

  Henrik G. Bastiansen

  Juryleder
  Professor ved Høgskolen i Volda

  Har skrevet boka «Hvor fritt et land? Sensur og meningstvang i Norge i det 20. århundre» (utgitt i 2000 med Hans Fredrik Dahl). Har også skrevet andre bøker om journalistikk og mediehistorie.

   

  Tips til deg som skal delta:

  Ikke vær redd for å melde deg på! Vi trenger nye stemmer i samfunnsdebatten. Nå er det din tur.

   

  Dette bør du gjøre:

  Les gjerne tidligere vinneroppgaver på Fritt Ords nettsider. Velg så et emne du er interessert i. Så bør du samle stoff om det – og skrive om det. Du kan også lage et medieprodukt for å belyse emnet du har valgt.

   

  Dette bør du ikke gjøre:

  Du bør ikke kopiere andre, men tenke ut noe selv. Tro på din egen idé. Vær original. Ikke vær redd for å gjøre noe nytt og annerledes. Snu gjerne tingene på hodet og tenk utenfor boksen!

   

  Boktips:

  Spør læreren om han eller hun kan anbefale bøker til emnet du har valgt. Spør også etter bøker på biblioteket. At du bruker og henviser til bøker, vil være en kvalitet ved bidraget ditt.

   

  Nettips:

  Reporters without borders

   

 • Tenk internasjonalt, sammenlikn vår tids politiske bevegelser med hverandre eller med tidligere bevegelser.
  Nefise Özkal Lorentzen
  Nefise Özkal Lorentzen

  Nefise Özkal Lorentzen

  Tyrkisk-norsk forfatter og filmskaper, født i Ankara, bosatt i Oslo. Jobber nå med en triologi om islam og kjønn.

  Har laget filmene En ballong til Allah (2011), Gender Me (2008) og en rekke andre produksjoner.

   

  Tips til deg som skal delta:

  Tenk internasjonalt, sammenlikn vår tids politiske bevegelser med hverandre eller med tidligere bevegelser. Hvilke drømmer deler grunnlovsmennene på Eidsvoll 1814 med menneskene på Taksim- og Tahrirplassen 2013?

   

  Dette bør du gjøre:

  Når du skriver eller lager dine visuelle fortellinger, husk å gjøre grundig forskning, Les bøker som har forskjellige synspunkter, studer filmer som har mangfoldige livshistorier.

  Når du tror du har fått nok kunnskap, så ta en liten joggetur. Avlær alt du har lært. Start om igjen. Visualiser teksten din.

   

  Dette bør du ikke gjøre:

  Les alle tipsene til jurymedlemmene, men ikke la dem styre ditt valg av tema eller form. Ditt bidrag er unikt: Ikke glem at alle visjonære, oppfinnere, revolusjonære og store forfattere har vært unge en gang.

   

  Boktips:

  En viktig bok til alle som vil lære om skrivekunsten, er Skriveboka (2008) av Merete Morken Andersen.

  Historier kan fortelles i mange forskjellige former. Et godt eksempel på det er tegneserien og animasjonsfilmen Persepolis av Marjane Satrapi.

 • Jobb grundig med å finne en god problemstilling. En god problemstilling lar seg ofte ikke besvare klart med en gang, men utløser enda flere spørsmål.
  Jostein Saxegaard
  Jostein Saxegaard

  Jostein Saxegaard

  Lektor ved Rosenvilde vgs. i Bærum. Underviser i norsk og tysk.

  Har skrevet masteroppgaven Hellig handling, grusom gjerning. En studie av menneskeofringsmotivet og -tematikken i Goethes Iphigenie auf Tauris og Schillers Don Karlos ved Universitetet i Bergen.

   

  Tips til deg som skal delta:

  Jobb grundig med å finne en god problemstilling. En god problemstilling lar seg ofte ikke besvare klart med en gang, men utløser enda flere spørsmål. Unngå problemstillinger som kan besvares med «ja» eller «nei».

  Det kan ofte være en god idé å formulere en problemstilling som impliserer en utfordrende påstand, f.eks. «I hvilke tilfeller bør man begrense ytringsfriheten?» Her er den underforståtte – og kanskje provoserende – påstanden: «Det finnes tilfeller hvor man bør begrense ytringsfriheten».

   

  Dette bør du gjøre:

  – Jobb med å få til god og nyansert drøfting.
  – Husk kildekritikk og kildeføring.
  – Bruk kunnskap fra forskjellige fag: Norsk, samfunnsfag, historie, sosiologi, filosofi og andre.
  – Ta utgangspunkt i konkrete tilfeller fra historien, litteraturen, nyheter eller samfunnet vårt. Eksempler: Ytringsfriheten i Norge rundt 1814, IbsensEn folkefiende, Edward Snowden-saken eller innvandrerkvinners ytringsfrihet. Finn fram til noe konkret som du har lyst til å ta for deg.

   

  Dette bør du ikke gjøre:

  Komme med ubegrunnet synsing.

   

  Boktips:

  «Ytringsfrihet» av Bjørn Stærk fra 2013.

   

  Nettips: Gisle Andersen: «Hvordan lager du en god problemstilling?»

 • Skriv eller lag noe du er interessert i.
  Amal Aden
  Amal Aden

  Amal Aden

  Forfatter og foredragsholder. Fast spalte i ukesavisa Dag og tid.

  Har skrevet boka «Om håpet glipper, er alt tapt. Homofile flyktninger», utgitt i 2012. Har også skrevet flere andre bøker om integrering, innvandring og flyktninger.

   

  Tips til deg som skal delta:

  Skriv eller lag noe du er interessert i.

   

  Dette bør du gjøre:

  Ha tro på deg selv og ditt prosjekt.

   

  Dette bør du ikke gjøre:

  Ikke vær redd for å si din mening.

   

  Boktips:

  En liten bok av Stéphane Hessel som heter «Bli sint!»

   

  Nettips: www.ung.no

 • Unngå å vere lojal mot nye, trendy medier som Twitter og Facebook eller gamle bastionar som NRK og Aftenposten.
  Lars Nyre
  Lars Nyre

  Lars Nyre

  Vaks opp på ein gard på Voss, er i dag professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

  Har gitt ut artiklar og bøker om medier og kommunikasjon. Til dømes:

   

  «Ungdommar er teknologiske deterministar»,
  essay i Vox Publica 8. april 2013.

   

  «Debatt er opium for folket»,
  kronikk i Aftenposten 1. september 2012.

   

  «Mediene har alltid vore udemokratiske»,
  kronikk i Bergens Tidende 12. april 2008.

   

  Tips til deg som skal delta:

  Uansett kva du vel å skrive om vil media ha ei rolle i essayet ditt, noko du bør ha eit bevisst forhold til. Rådet mitt er at du er kritisk til mediene sin påverknad på samfunnet. Unngå å vere lojal mot nye, trendy medier som Twitter og Facebook eller gamle bastionar som NRK og Aftenposten.

   

  Dette bør du gjere:

  Hugs at sjølve skriveprosessen er svært fruktbar, og ta deg god tid med den. Å skrive er å tenkje, seier Anders Johansen. Til meir du vrir og vender på orda, dess meir vert det dine eigne ord. Du bør be folk om å lese manuskriptet undervegs. Konstruktiv kritikk er verdifull! Ikkje ver redd for å starte heilt på nytt, for då får du truleg sagt det du vil på ein klarare måte enn i tidlegare versjonar.

   

  Dette bør du ikkje gjere:

  Unngå å formulere politisk korrekte haldningar som du eigentleg ikkje er engasjert i. Då vert språket klisjéprega, og ein skjøner kvar argumentet er på veg lenge før det er ferdig.

   

  Nettips:

  larsnyre.no – Dette er mi splitter nye webside, som er i ferd med å bli fylt med innhald, og eg vil gjerne ha respons på den.

  medienorge.uib.no – Fakta om norske medier. Statistikk over bruksmønster, innhald og eigarskap til alle norske medier.

  wikipedia.org – Eg stoler på den engelskspråklege wikipedia, og anbefaler å bruke den til å setje seg inn i grunnleggjande faktainformasjon.

 • Skriv om noe som engasjerer deg, snarere enn noe du tror er "riktig".
  Anine Kierulf
  Anine Kierulf

  Anine Kierulf

  Jurist

  «Ytringsfrihet», Store Norske Leksikon: http://snl.no/ytringsfrihet

   

  Freedom of Speech Abridged?

   

  Hvilken rolle spiller Grunnloven § 100 i Høyesteretts ytringsfrihetspraksis?

  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1987584

   

  Tips til deg som skal delta:

  Skriv om noe som engasjerer deg, snarere enn noe du tror er «riktig».

   

  Dette bør du gjøre:

  – Tenke selv først, så søke kilder og inspirasjon, så tenke selv igjen.

  En god skriveprosess formes av gjentatte møter mellom nye og bearbeidede inntrykk.

   

  Dette bør du ikke gjøre:

  – Prøve å kopiere noe du finner på nettet.

   

  Boktips: George Orwell: «1984»

   

  Nettips: http://www.indexoncensorship.org/

 • Still deg selv et viktig spørsmål: Kommer noen til å forandre mening etter å ha sett bidraget ditt?
  Simen Ekern
  Simen Ekern

  Simen Ekern

  Journalist og forfatter. Skriver en fast spalte om europeiske saker for Morgenbladet hver uke, og jobber som Europa-medarbeider for TV2.

  Har skrevet bøkene «Berlusconis Italia. Historier om makt, mafia og motstand» (Cappelen 2006) og «Roma. Nye facsister, røde terrorister og drømmen om det søte liv» (Cappelen Damm 2011).

   

  Tips til deg som skal delta:

  Still deg selv et viktig spørsmål: Kommer noen til å forandre mening etter å ha sett bidraget ditt? Den som vil overbevise folk om noe viktig, har et bra utgangspunkt.

   

  Dette bør du gjøre:

  Når så du sist noe som fikk deg til å sperre øynene opp? Når leste du sist noe som fikk deg til å se verden på en ny måte? Hvordan var historien fortalt? La deg inspirere av folk som imponerer deg. Så tar du det videre, og gjør det på din måte.

   

  Dette bør du ikke gjøre:

  Ikke tenk så mye på hva du tror juryen liker.

   

  Boktips:

  George Orwell: Why I Write.

   

  Nettips:

  http://www.presseurop.eu/en

  Viktige, gode og ofte overraskende artikler fra en mengde europeiske aviser, oversatt til engelsk.

Henrik G. BastiansenNefise Özkal LorentzenJostein SaxegaardAmal AdenLars NyreAnine KierulfSimen Ekern

Aktuelt

Tre vinnere er kåret

28 april 2016

Fritt Ord takker for alle bidragene som kom inn i årets konkurranse. Under temaet sensur kom det inn mange gode
Les mer

Seminar fredag 15. januar

10 desember 2015

Velkommen til faglig seminar om sensur i og utenfor Norge fredag 15. januar 2016. Foredrag, diskusjon og gruppearbeid. NRK Skole
Les mer