Oppgave

Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon som diskuterer en eller flere folkefiender. Med folkefiende mener vi en som skiller seg fra flertallet ved å bruke ytringsfriheten, og derfor oppfattes som en fiende av de andre. Du blir premiert for å gripe fatt i en person eller konkret sak. Og du kan ta utgangspunkt i skuespillet En folkefiende av Henrik Ibsen hvis du vil.

Velg én av følgende måter å løse oppgaven på:
 • Tekst

  Kronikk

  Vi oppfordrer deg som deltar til å skrive en tekst som er poengtert og meningssterk. En kronikk kan sammenliknes med en artikkel, men tar et mer tydelig standpunkt, er gjerne en argumenterende tekst. Tittel, ingress og litteraturliste vil være positivt.

  Omfang: Om lag 6500 tegn med mellomrom

  Essay

  Essay er en mer eller mindre personlig sjanger. Som skribent skriver du om et tema på en saklig og faglig måte, men samtidig kan du trekke inn egne erfaringer og refleksjoner. I denne sjangeren settes det ekstra store forventninger til hvordan du formulerer deg, til utforming av innledning, avslutning og litterære virkemidler.

  Omfang: Om lag fem sider

  Annen sakprosa

  Du kan levere andre sakprosasjangre, som reportasje, portrettintervju og kåseri for å nevne noen. Som skribent skriver du om et tema på en engasjerende måte. I disse tekstene settes det forventninger til journalistiske og litterære virkemidler.

  Omfang varierer.

 • Medieproduksjon

  Video

  Dokumentarfilm eller annen type video. Hvordan kan du få fram det du vil si ved hjelp levende bilder og lyd? Lag enten en tradisjonell eller en eksperimentell film. Å være bevisst i bruk av sjangergrep vil være positivt. Om du har tydelig skille mellom fakta og fiksjon, om du trekker inn lyd og bilde fra andre produksjoner, bruker en tydelig jeg-stemme – er opp til deg. Bruk gjerne en kvikk og visuelt drevet stil som er kjent fra YouTube, Vimeo, Snapchat og Vine. Bruk anerkjente og/eller nyskapende dokumentarfilmer som inspirasjon!

  Omfang: om lag fem minutter.

  Lyd

  Radiodokumentar og andre type lydproduksjoner er sjangre med mange muligheter. Produksjonen din skal presentere og utdype et tema – og det du har til rådighet er tale, musikk, lydeffekter og bakgrunnslyd/miljølyd. Dramaturgi er et viktig stikkord. Klarer du å lage en god helhet med overraskende, morsomme og talende øyeblikk underveis, har du fått til mye.

  Omfang: om lag fem minutter.

  Andre produksjoner

  Du kan delta med en bildeserie med tilhørende bildetekster. Fotografi, maleri, tegning, tegneserie og andre kunstneriske uttrykk ønskes velkommen. Omfang: 10 – 15 bilder med bildetekster.

  Du kan også levere andre typer digitale produksjoner, som en nettside eller en nettavis, en blogg eller et dataspill. Produksjonen bør ha et klart tema. Vi forventer av en god tekst at den skal engasjere oss og gjøre oss litt klokere, det samme gjelder her.

  Omfanget er åpent, men vi anbefaler å lage noe som tilsvarer de andre kategoriene.

Vi forventer at du skriver din egen tekst eller lager din egen produksjon. Dersom du tar i bruk eksisterende tekster, bilder og lydfiler, må du enten behandle disse som sitater eller endre dem så mye at det framstår som en ny og selvstendig produksjon.

Takk for alle bidrag

Vi ønsker deltakerne lykke til i konkurransen og minner om ny sjanse våren 2015.

Premier

20 000,-

Førstepremie

15 000,-

Andrepremie

10 000,-

Tredjepremie

Tre vinnere mottar pengepremie og tur til Strasbourg.

Tidligere vinnere

Åshild Slåen

Ungdom som passive aktivistar
Se bidraget

Fredrik Opseth

Min helt: Kim Friele
Se bidraget

Sara Pernille Jensen

Demokratiets dialektikk
Se bidraget

Gode råd

Hund

Følg oss